Basal stim.dk - Sygepleje der giver mening

Basal Stimulation®

Kommunikation via sanser - at inddrage sanser i sygeplejen giver resultater. At påvirke flere relevante sanser på én gang - øger muligheden for at budskabet i dine handlinger og omsorg giver mening!

Visuel Stimulation – At Se

At bruge sit syn, se og forstå sine omgivelser. Inddrage synsindtryk som for at vække sanserne – eller minimere synsindtryk og herved skærme. Opmærksomhed på rummets indretning. Der skal være opryddet, genkendelige effekter egne fotos og ejendele giver tryghed og genkendelighed! Se sig selv, i et spejl på billeder også hvis man ligger på intensiv afdeling!

Olfaktorisk Stimulation – at lugte

At opleve en bestemt lugt – kan bringe mennesker tilbage i tid og sted og give associationer. Duften juleand der steger – bringer glæde for nogen og kvalme for andre! At lugte kan vække sanserne! f.eks i morgenritual: Kaffeduften betyder morgen. Egne cremer/parfume giver tryghed ,da det er en kendt duft.

Gustatorisk Stimulation – at smage

Smag kan vække glæde, genkendelighed og minder på samme måde som lugte og synsindtryk kan. Ofte glemmes at stimulere smagssansen under sygdom. F.eks smagen af kaffe på en vredet mundswabs – er det morgen nu? Citron er friskt, og mon ikke det kunne vække de øvrige sanser med et stænk frisk citron på tungen? Men husk kend din patient smage kan også betyde væmmelse!

Audiotiv Stimulation – at høre

Stilhed – Fravær af larm er oftest associeret med ro. Men kan der skabes ro på et sygehus? Hvis ikke så kan give afledes med musik – men hvilken musiksmag skal tilbydes? Hvilken rytme giver ro, hvilke stimulerer til aktivitet Vores krop består af rytme i hjerteslag, vejrtrækning og også ved tale. Disse “biorytmer” kan påvirkes.

Somatisk Stimulation – følesansen, taktil-haptisk sans (føle- og gribesans)

Huden er vores største organ – enormt kompleks fysiologisk og omdrejningspunkt for konceptet er berøring. Ved kendskab til neurofysiologi og enkle teknikker kan følesansen påvirkes og stimulere til ro ved at stryge med hårene. Modsat kan der aktiveres ved at stryge mod hårene! Den taktil haptiske sans at føle og gribe er med til at udvikle os som mennesker – vi er nysgerrige af natur – og derfor undersøger vi vores omgivelser – også respiratorslanger uhensigtsmæssigt som det kan være.

Vestibulær sans (Balance- og ligevægtssansen)

Fra det indre øre styres ligevægt- rum- og retningssansen og vores balance. At ligge passiv, stille hen i en seng påvirker fysisk balancen i øret. Ved mobilisering opstår kvalme, og usikkerhed og modstand fysisk for kvalmen og ubehag tager over. ved at minimere ubehag forbundet med balance kan mobilisering optimeres – det er ikke længere ubehageligt!. Små vip med hovedet, langsom øgning af hovedgærde og rotering af overkroppen i siddende stilling er tilbud der kan udføres med succes.

Vibratorisk sans – at føle bevægelse i kroppen

proprioception (muskel- og led- og stillingssansen) og kinæstetik (bevægelse) er bevægelse. Ved at kroppen er i bevægelse påvirkes mekano- og proprioceptorer i vores krop af vibration fra tryk og svingninger. ved at kende kroppens naturlige bevægemønster, kan lejringer udføres i et neutralt kropsleje hvor man mærker ro og tryghed i en beroligende kropsomgrænsende lejring. Man kan også stimulere til vågenhed ved at simulere det at stå op ved pres på forfoden!

Om - Basal Stim.dk

Basal Stimulation® - facts kort fortalt.
 • Hvad er Basal Stimulation- historisk?

  Basal Simulation (ofte omtalt som BS.) er et koncept udviklet i Tyskland af Andreas Fröhlich og Christel Bienstein udviklet i arbejdet med multihandicappede børn. Senere etableret som del af sygeplejen i såvel psykiatrisk, rehabiliteringen, i palliativ pleje på hospice og hos sociale bo-tilbud. Der findes et stort fagligt selskab bag konceptet i Tyskland. Et rigt biblotek af tysk litteratur findes på området. I Danmark har konceptet særligt fået fodfæste i intensiv sygepleje de seneste 8-10 år, men også i rehabilitering og i sociale bosteder ses der interesse.

 • Hvad er Basal stimulation teoretisk?

  Basal stimulation har teoretisk fundament i bl.a. specialpædagogik, psykologi, neurofysiologi og sygepleje. Konceptet er specialiseret i at arbejde med sanseintegration i praktisk sygepljefaglige handlinger. Simple teknikker udført med varationer af berøring påvirker følesansen (defineret som somatisk stimulation), men også de øvrige sanser sættes i spil i, så mennesker for mulighed for kan mærke hele deres krop og hvad der sker i deres omgivelser.Alle mennesker kan få gavn af Basal stimualtion, da vi konstant er afhænige af vores sanser.

 • Hovedtræk i konceptet

  Fokus i Basal stimulationer at støtte, fremme og drage omsorg for bevidsthedssvækkede mennesker, hvis livssituation helt, delvist eller permanent er påvirkede af deres mulighed for at kommunikere. I en bevidsthedstilstand, hvor man som menneske mister evnen til kontakt med omverdenen er der risiko for at miste evnen til at mærke sig selv og forstå hvad der sker omkring sig.Basal stimulation har omdrejningspunkt i kommunikation på sanseplan og har vist sig at bevidsthedssvækkede mennesker har god gavn af dette fokus. bevidsthedssvækkede mennesker kunne være: døende, demens/alzheimers patienter, psykisk syg, intensiv patienter med delirium, rehab-patient efter hjerneskade. Der tillægges stor vægt på at kende mennesket bag patienten, via biografisk anamnese – en undersøgelse i vaner, ressourcer, persontræk, fobier og dagligdagens rutiner. Det er nødenigt at kende menneske bag patienten - for at kunne udføre en yderst individuel specialiseret sygepleje. Basal simulation arbejder procesorienteret - med klare definerede mål for sygeplejen via arbejdsredskaber som BS-plejeplaner, aktivitetsskema patientens bog m.m. Ved at bruge Basal Stimulation får sygeplejen et terapeutisk aspekt i det f.eks et beroligende sengebad ikke kun er personlig hygiejne og afbrydelse af smitteveje – men giver patienten ro. Det hele kan lyde abstrakt, men det er meget logisk og lav praktisk når man indføres i tankegangen. Teknikkerne er ofte alm procedure/håndelag der skal ændres en smule på – ofte høres sætninger som: ”Jamen det er jo sygepleje der virkelig giver mening”!

 • Hvorfor og hvordan virker Basal Stimulation?

  Det er ikke ”hokus.pokus ” og oftest overaskende simpelt, da konceptets effekt bl.a. forklares ud fra basal viden til neurofysiologi og anatomi, f.eks kendskab til hudens anatomi og dens mange sensorer og musklers og leds mekano- og propiroceptorer. Ved simpelthen, at inkooperer så mange sanser som muligt til at mærke sin krop. fx, det at få en følelse af at afslapning i kroppen, hvor der beroliges ved at påvirke parasympatikus (den ”beroligender del af” nervesystemet ) ved at stryge i hårenes groretning (som man age en kat – så den spinder) i langsomt tempo fast med små klem over leddene. Modsat kan man forsøge at vække sanserne ved at stimulere sympaticus (den aktiverende del af nervesystemet) ved at stryge mod hårenes groretning, i et hurtigere tempo! Basal stimulation bruger primært berøring (somatisk stimulation) strygninger og tryk over hud og led når man rigtig langt. Men omgivelsernes signaler er også vigtige. Vigtigst af alt er dog det, at kende det menneske du skal udøve basal stimulation, og tilbyde den rigtige ”hjælp” og vide præcis når det passer. Det kan lyde svært, men er praktisk meget logisk. Læs evt mere i folderen: Basal Stimuation – introduktion til konceptet (findes i toppen af siden under: læs mere)

VORES TEAM

Hvem er vi?
Uploadet billede

Stefan Bjerre Callesen

Basal Stimulations instruktør – Ejer
Intensiv sygeplejerske ansat på OUH BS instruktør og intensivsygeplejerske – særlig indsigtneurologiske/neurokirurgiske særlig med fokus på intensivsygepleje, delirium og PTA. Derudover kendskab til tidlig rehab. Pt. overvejer fuldtids BS instruktør delvist ansat på OUH. Basal stimualtion Instruktør siden 2013
Uploadet billede

Jutta Kaiser

Konsulterende Basal stimulation instruktør
Lang intensiv sygeplejefaglig erfaring bag sig, er i gang med et pilotprojekt omkring Basal stimulation i almen intensivt regi. Ansat på OUH, men også erfaringer fra neuonatal området. Udvikler sig pt. med masteruddannelse. Er uddannet BS-instruktør i 2013. – ved større kurser og events trækkes der på Juttas skillset.
Uploadet billede

Michael Haahr Kristensen

Webmaster på denne side.
Har med pædagogisk indsigt lært ejeren af sitet at opbygge hjemmesider. Ejer af Micom.dk og ansat som It administartor Grindsted kommune, IT-Expert, Kundeminded, Løsningsorienteret, nytænkning Yder kvalificeret teknisk hjælp og rådgivning til kunder på en præcis og effektiv måde – læs mere på micom.dk
Uploadet billede

Jannie Hansen

Fysioterapeutisk sparringspartner
Nyligt introduceret til konceptet. Drager nytte af konceptet i sine konsultationer i egen klinik i rehabiliterende kontekst. Planlagt at hjælpe til ved undervisning af fys- og ergoterapeuter. læs evt mere på www.janniefys.dk

Referencer - testimonials

Udsagn fra tidligere kursister

Kontakt formular